בתי קולנוע לב תל אביב-יפו שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים בתי קולנוע לב ב תל אביב-יפו

בתי קולנוע לב שעות פתיחה, קולנוע לב מנדארין בתל אביב, יוניצמן 2
פתוח

חנות בתי קולנוע לב ב תל אביב-יפו, יוניצמן 2

בתי קולנוע לב שעות פתיחה, קולנוע לב בתל אביב, דיזינגוף 50
פתוח

חנות בתי קולנוע לב ב תל אביב-יפו, דיזינגוף 50